לתיאום הגעה
054-560-4188
סל הקניות0Item(s)

סל הקניות ריק

Product was successfully added to your shopping cart.

תקנון אתר מסטיקים

 1. כללי

השימוש או הקניה באתר מסטיקים (www.mastikim.co.il) הינם בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו. שימוש כלשהו או ביצוע הזמנה באתר מסטיקים מהווה הסכמת הלקוח לתנאי התקנון. מסטיקים שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמןלזמן.

 1. הזמנה
  1. ביצוע הזמנה
   הזמנה יכול שתבוצע באמצעות אתר מסטיקים, באמצעות הטלפון או בחנות מסטיקים שבמחסן תצוגה במושב עדנים לתיאום הגעה או איסוף משלוח: 054-5604188 ענת. השלמת ההזמנה ע"י הקונה מהווה התחייבות לרכישה ולתשלום בגין המוצרים ו/או השירותים המוזמנים
  2. עיבוד ואישור הזמנה
   חיוב הלקוח/ה יתקיים רק לאחר השלמת עיבוד ההזמנה, וידוא של זמינות המוצרים המוזמנים ותנאי האספקה ואישור ההזמנה ע"י מסטיקים
  3. תשלום
   התשלום יכול להתבצע באחת הדרכים הבאות:
   1. במזומן או באמצעות המחאה אישית - בחנות מסטיקים או באמצעות דואר רשום
   2. באמצעות כרטיס אשראי – ישירות באמצעות אתר האינטרנט, באמצעות הטלפון או בחנות מסטיקים
 2. אספקה ומשלוח
  1. אופן האספקה
   אופן אספקת המוצרים הנרכשים תיקבע ע"י הקונה כחלק מתהליך הרכישה, באחת מהדרכים הבאות:
   1. איסוף עצמי בחנות מסטיקים מחסן תצוגה במושב עדנים לתיאום הגעה או איסוף משלוח: 054-5604188 ענת – ללא חיוב בדמי משלוח
   2. משלוח בדואר או באמצעות שליח, כפי שיקבע ע"י מסטיקים – בתוספת דמי אריזה ומשלוח שיקבעו ויוצגו במהלך הקניה, בהתאם לגודל המשלוח ומשקלו
  2. זמן המשלוח
   1. הזמנה שהושלמה והיא זמינה במלאי, תישלח בתוך עשרה ימי עסקים לכל המאוחר, ממועד השלמת ההזמנה והתשלום המלא. מסטיקים תעשה מאמץ בכל מקרה לשלוח את המוצרים בהקדם האפשרי.
   2. היה ופריטים בהזמנה – כולם או מקצתם אינם זמינים במלאי, מסטיקים תיצור קשר עם הקונה בתוך שני ימי עסקים ממועד ההזמנה ותודיע על העדר זמינות במלאי
  3. אחריות למקרה אבדן/נזק
   1. מסטיקים אינה אחראית לאבדן או נזק שנגרם לפריטים לאחר שיצאו משליטתה ומחזקתה
 3. ביטול רכישה
  1. ניתן לבטל רכישה תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה ובתנאי שטרם נשלחה לקונה, ללא חיוב בדמי ביטול
  2. במקרה של ביטול הרכישה לאחר פרק הזמן האמור (בין אם נשלחה לקונה ובין אם לאו), יחולו דמי ביטול בשיעור 5% מסך ההזמנה אך לא פחות מ- 10 ש"ח
  3. במקרה וההזמנה כבר נשלחה לקונה, לא יוחזרו דמי המשלוח אם נגבו והאחריות להחזרת המוצר למסטיקים תחול על הקונה.
  4. הודעה על ביטול הרכישה תבוצע באמצעות דואר אלקטרוני בלבד.
 4. מדיניות החזרות
  1. החזרת מוצר בשל פגם תותר בתוך 14 ימים ממועד ההזמנה, בתנאים הבאים:
   1. המוצר הוחזר בשלמותו ובאריזתו המקורית
   2. חשבונית/קבלה המעידה על הקניה תצורף למוצר
   3. הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת הקניה ושלא נגרם באמצעות שימוש במוצר
  2. החזרת מוצר וזיכוי בגינו מסיבה שאינה פגם במוצר תותר בתוך 14 יום ממועד ההזמנה, בתנאים הבאים:
   1. המוצר הוחזר כשהוא תקין, באריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש
   2. חשבונית/קבלה המעידה על הקניה תצורף למוצר
  3. בהחזרת מוצר בשל פגם, תשיב מסטיקים את המחיר המלא ששולם בגין המוצר. בהחזרה של מוצר שאינה בגין פעם במוצר, ינוכו מסכום הזיכוי 5% אך לא פחות מ- 10 ש"ח כדמי ביטול.
  4. דמי המשלוח לא יוחזרו במקרה של החזרה והאחריות להחזרת המוצר אל מסטיקים מוטלת על הקונה.
  5. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל החזרה ולא יוחלף מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש.
 5. מחירים
  1. המחירים המופיעים באתר כוללים את כל המיסים וההיטלים המתחייבים ע"פ חוק, לרבות מס ערך מוסף אם וכאשר חל, בשיעורים הקבועים בחוק.
  2. מסטיקים שומרת לה את הזכות לבצע שינוי במחירים ללא הודעה מוקדמת מראש. כל שינוי במחיר לא יחול רטרואקטיבית על הזמנה שהושלמה לפני השינוי.
 6. מוצרים
  1. תיאור ותמונות
   מסטיקים עושה כל מאמץ להציג באפן מלא וברור את כל המידע הרלוונטי אודות המוצר הנרכש. המידע המוצג הוא מידע שסופק ע"י היצרן ואומת ככל הניתן ע"י מסטיקים. יודגש שהתמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.
  2. זמינות
   מוצרים המוצגים באתר יציגו בצורה ברורה את זמינות המוצרים במלאי ואת תנאי האספקה. במקרים בהם למרות האמור לעיל לא תתאפשר אספקת המוצר שהוזמן  במסגרת זמן האספקה המובטח, תימסר הודעה על כך ללקוח תוך שני ימי עסקים ממועד ההזמנה לכל היותר.
 7. הגבלת אחריות

  המוצרים הנמכרים באתר נמכרים כמו שהם. הספקים של המוצרים השונים המופיעים באתר אינם בבעלות מסטיקים ואינם מופעלים על ידיו. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגביהמוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו למסטיקים ע"י הספקים, ונמצא באחריותםהבלעדית והמלאה.
  באם נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את מסטיקים. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוון בין התמונותהמוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
  מסטיקים לא תישא באחריותבשום מקרה של נזק עקיף שנגרם עקב שימוש במוצרים המסופקים על ידה.

 8. שירות לקוחות

  מסטיקים מעמידה שירות לקוחות לרשות לקוחותיה. ניתן לפנות במהלך שעות העבודה הרגילות (12:00 עד 19:00 בימים א' – ה', למעט חגים ומועדי ישראל) לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר תחת "צור קשר".

 9. פרטיות ושמירת סודיות
  מסטיקים מתחייבת לשמור על פרטיות לקוחותיה ולשמור את פרטיהם לשימושה בלבד, ולא להעבירם לצד ג' ללא הסכמתם המפורשת של הלקוחות